UAB „Garant Safety“ inovatyvaus vadybos metodo diegimas

2016/09/30

UAB „Garant Safety“ inovatyvaus vadybos metodo diegimas

UAB „Garant Safety“ įgyvendina projektą „UAB „Garant Safety“ inovatyvaus vadybos metodo diegimas“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Procesas LT“.

UAB „Garant Safety“ - įmonė, atliekanti gaisro gesinimo priemonių techninį aptarnavimą bei konsultacijas priešgaisrinės saugos klausimais, siekia efektyvinti įmonės veiklą, todėl yra būtina įsidiegti pažangų ir inovatyvų vadybos metodą. Šiuo metu įmonė neturi įsidiegusi jokio tarptautinio inovatyvaus vadybos metodo. Projekto metu planuojama įsidiegti LEAN vadybos metodą, kuriuo siekiama naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę vertę klientui ir didinti įmonės konkurencinį pranašumą. Projekto tikslas – inovatyvaus vadybos metodo diegimas, siekiant optimizuoti verslo procesus ir taip sudaryti palankias sąlygas augti darbo našumui.

Įgyvendinus projektą bus optimizuoti įmonėje vykstantys procesai, efektyviau teikiamos paslaugos, sumažinti paslaugų teikimo bei valdymo kaštai. Didės įmonės darbo našumas ir konkurencingumas. ES struktūrinių fondų parama leis vykdyti projektą maksimalia apimtimi ir įmonė galės įdiegti planuojamą sprendimą maksimaliai greitai ir maksimalia apimtimi. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų į projektą investuojama - 12.500,00 Eur.

Visos naujienos
ISO

AUKŠČIAUSIA KOKYBĖ

Puikų klientų aptarnavimą įmonėje garantuoja įdiegta kokybės vadybos sistema. Patikimi tiekėjai, sertifikuota produkcija, lankstus aptarnavimas ir greita reakcija - pripažintas mūsų veiklos rezultatas.

Paslaugos

Prekyba priešgaisrinės saugos priemonės: įvairių rūšių ir tipų gesintuvai, gesintuvų patikra, gaisrinių žarnų patikra. Teikiamos profesionalios konsultacijos visais priešgaisrinės saugos klausimais.

Pramonės g. 8A, LT-94102, Klaipėda. Tel. +370 46 416 208, fax. +370 46 416 206, el.p. patikros@garant.lt

Web dizainas ir programavimas :