Prekių katalogas

Dažniausiai užduodami klausimai

 • Kaip dažnai reikia atlikti priešgaisrinių čiaupų, žarnų, ir kitos įrangos patikrą ir bandymus?

  • Čiaupų ir gaisrinių žarnų patikras reikia atlikti kiekvienais metais. Patikros metu patikrinama, ar gaisrinis čiaupas atsisuka ir ar gerai praleidžia vandenį. Vertinant žarnų būklę, atliekamas 10 barų hidraulinis bandymas (atlikti galima tik su vandeniu) ir perkantavimas.

  Kaip naudotis gesintuvais?

  Visų gesintuvų veikimo principas panašus:

  • Nutraukti plombą;
  • Ištraukti apsauginį kaištį;
  • Nukreipti žarnelę į gaisro židinį;
  • Nuspausti svertą.
  • Prieš naudodami įsitikinkite, kad gesintuvas tinka tokio tipo gaisrui gesinti (pvz., nenaudokite vandns putų gesintuvo elektros prietaisams gesinti).

  Kiek gesintuvų reikia mūsų įmonei?

  • Dažniausiai naudojama priešgaisrinės saugos taisyklė: 100 m2 – 6 kg gesintuvas. Tai taikoma toms patalpoms, kuriose nėra padidinto gaisro pavojaus. Padidintos rizikos patalpose gesintuvų skaičius nustatomas pagal BPST (bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklių) normatyvus.

  Kodėl geriau naudoti naftos absorbentus, o ne smėlį?

  • Naftos absorbentai geriau sugeria naftos produktus nei smėlis ir jų mažiau patenka į aplinką. Skysti absorbentai visiškai suskaido ir nukenksmina naftos produktus.

  Kokie ilgalaikės priešgaisrinės patikros sutarties privalumai?

  • Įmonei pasirašiusiai ilgalaikę priešgaisrinės patikros sutartį nereikia rūpintis įrangos patikromis. Paslaugos teikėjas praneša, kada ir kokios įrangos patikros laikas baigiasi bei atlieka patikras.

  Kokios papildomos priešgaisrinės priemonės yra privalomos viešosiose įstaigose?

  Viešosiose įstaigose privalo būti:

  • Gesintuvai – parenkami pagal esamą plotą ir patalpų kategoriją;
  • Gaisriniai čiaupai;
  • Priešgaisrinę įrangą žymintis ženklai bei saugos ženklai visose patalpose.

  Kuo skiriasi skirtingų tipų gesintuvai?

  Geriausiai žinomi ir daugiausiai naudojami yra trijų tipų gesintuvai: vandens putų, milteliniai ir angliarūgštės. Kiekvienas iš jų turi savitą pritaikymą.

  • Vandens putų gesintuvai: Galima gesinti kietas medžiagas ir degius skysčius; Netinka elektros prietaisams gesinti; Laikyti tik teigiamoje temperatūroje;
  • Miltelių gesintuvai: Universalūs: tinka gesinti kietoms medžiagoms, degiems skysčiams, elektros įrenginiams; Galima laikyti neigiamoje temperatūroje (sudėtyje nėra vandens); Tinka gesinti iki 1000 voltų veikiančius elektros prietaisus; Negadina aplink esančių daiktų, milteliai lengvai nusivalo.
  • Angliarūgštės gesintuvai: Tinka gesinti degius skysčius ir elektros įrangą; Itin veiksmingas – CO2 neleidžia patekti deguoniui ir šaldo degimo vietą; Gesintuvai sunkūs dėl storų sienelių ; Tinka gesinti iki 1000 voltų veikiančius elektros prietaisus; Gesinamoji medžiaga nekenkia gesinamiems daiktams, todėl galima gesinti brangius įrengimus ar naudoti archyvuose bei muziejuose. Galima laikyti neigiamoje temperatūroje, bet negalima įkaitinti virš 50C.

  Kur turi būti evakuacijos planai? Kiek jų turi būti? Kas juos gali paruošti?

  • Evakuacijos planai turi būti iškabinti prie išėjimų ir evakuacinių išėjimų kiekviename aukšte.